hulu logo

HRVATSKA UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA
CROATIAN ASSOCIATION OF VISUAL ARTISTS

OPĆENITO:

HULU- Split temeljna je strukovna udruga likovnih umjetnika, koji djeluju na području splitsko dalmatinske županije. Okuplja umjetnike svih medija likovnog izražavanja od slikarstva, grafike i kiparstva do multimedijalne umjetnosti. 
Tijekom više od sedamdeset godina svog postojanja - nekad kao ULUH-ova podružnica za Dalmaciju, potom kao ogranak HDLU-a, a danas kao HULU- Split, pridonosi stvaranju izložbenog likovnog života i promiče likovno stvaralaštvo organizirajući samostalne i skupne izložbe svojih članova. 
Velike godišnje manifestacije su Splitski salon, Art ljeto, Biennale suvremene hrvatske grafike, Biennale malog formata. 
Osim toga, HULU-Split bavi se izdavačkom djelatnošću, te aktivno podupire razne vidove suradnje među umjetnicima u zemlji i inozemstvu. 
Danas HULU-Split broji više od 350 članova kojima Udruga nudi tehničku i stručnu pomoć u organizaciji izložbi, informira ih o natječajima, omogućava članovima organizirani profesionalni nastup pred institucijama, zastupa njihove interese, te im pomaže u ostvarivanju statusa samostalnih umjetnika. 
Umjetnički savjet Udruge trenutno uređuje izložbene programe tek dva galerijska prostora - Salona Galić i Podrume Dioklecijanove palače, redovito pokreće veće likovne manifestacije, a suorganizacijskom potporom podržava mnoge institucije, udruge i festivale te sudjeluje u mnogim likovnim projektima.

The Croatian Association of Visual Artists Split is a non - profit organization of Croatian professional visual artists working in Split-Dalmatia County.   The Association was established in 1945 and has been continuously active since then, though under different names ( ULUH, HDLU, and finally HULU Split).   Through solo and group exhibitions  of its members and numerous collaborations with  other  national and international  artists and organizations during its 70 years of existence HULU SPLIT  has  intensely   contributed  to  the development of professional art scene in this region.  Today our membership is close to  350 members  including visual artists of all generations, who  work in all forms of expression and disciplines,  ranging from  classic traditional  professional painters and sculptors   to  many contemporary artists  working   in a wide range of new media like conceptual art, various fields of experimental art , video installations , digital media,  performance and other motion-and sound based works.

Apart from organizing exhibitions  and offering technical  support to individual artists and different art projects,  HULU SPLIT   focuses  on providing continual professional support and information  to its members concerning their  social and financial status as artists,  working conditions, authors' rights and artworks and assistance services.

UPRAVA UDRUGE:

Predsjednik HULU-Split:

Vice Tomasović

Upravni odbor:

Vice Tomasović
Robert Jozić
Luka Duplančić
Ana Marija Botteri Peruzović
Karin Grenc

Nadzorni odbor:

Hrvoje Marko Peruzović
Vanja Pagar
Zoran Alajbeg
Gildo Bavčević
Dijana Iva Sesartić

Umjetnički savjet:

Neli Ružić
Edvin Dragičević
Filip Rogošić
Dalibor Prančević
Toni Horvatić

Komisija za prijem novih članova:

Ivana Meštrov
Gloria Oreb
Nikola Skokandić
Boris Šitum
Slobodan Tomić


UČLANITE SE

Članom HULU-Split može postati osoba sa državljanstvom Republike Hrvatske koja na osobni zahtjev putem natječaja bude primljena u članstvo, a da nije mlađa od 18 godina, te da ispunjava uvjete propisane Pravilnikom HULU-a.

Redovnim članom sa statusom slikara, kipara, grafičara ili umjetnika multimedije podrazumijeva se osoba koja stvaralački djeluje na području likovnih umjetnosti čije profesionalne kvalitete priznaje strukovna udruga, te koji je primljen u HULU-Split.
Redovnim članom mogu postati osobe sa zvanjem akademski slikar, kipar, grafičar, osobe sa zvanjem profesora likovnog odgoja i likovne kulture, kao i osobe drugih profesija.

Redovnim članom kustoskog tima HULU-a podrazumijeva se osoba koja djeluje na području teorije likovnih umjetnosti, a čije profesionalne kvalitete priznaje strukovna udruga, te koji je primljen u HULU-Split 

Redovnim članom kustoskog tima mogu postati osobe sa zvanjem povjesničara umjetnosti, likovni kritičari, teoretičari i ostali likovni stručnjaci koji aktivno pišu stručne i znanstvene radove te prihvaćaju statut HULU-a.

Počasnim članom podrazumjeva se osoba koja svojim aktivnim radom pomaže provođenju ciljeva i zadataka Udruge odnosno doprinosi afirmaciji likovne umjetnosti.
Počasnim članom mogu postati osobe svih zvanja koje svojom aktivnošću doprinose radu i razvoju Udruge u cijelosti.

 

Uvjeti za prijam u HULU-SPLIT

Na temelju članka 23, te članka 8. Statuta Hrvatske udruge likovnih umjetnika - Split Upravni odbor na sjednici održanoj 31. ožujka 2015. usvojio je Pravilnik rada Komisije za prijem novih članova.


PRAVILNIK O PRIJEMU U
ČLANSTVO UDRUGE


OPĆE ODREDBE:

član 1.
Članom HULU-Split može postati osoba sa državljanstvom Republike Hrvatske koja na osobni zahtjev putem natječaja bude primljena u članstvo, a da nije mlađa od 18 godina, te da ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom.

član 2.
Redovnim članom sa statusom slikara, kipara, grafičara i umjetnika multimedije podrazumijeva se
osoba koja stvaralački djeluje na području likovnih umjetnosti čije profesionalne kvalitete priznaje
strukovna udruga, te koji je primljen u HULU-Split prema članku 3. 4. 5. i 6.
Redovnim članom kustoskog tima HULU-a podrazumijeva se osoba koja djeluje na području teorije likovnih umjetnosti, a čije profesionalne kvalitete priznaje strukovna udruga, te koji je primljen u HULU-Split prema članku 3. 4. 5. i 6.
Počasnim članom podrazumijeva se osoba koja svojim aktivnim radom pomaže provođenju ciljeva i
zadataka Udruge odnosno doprinosi afirmaciji likovne umjetnosti.

član 3.
Redovnim članom mogu postati osobe sa zvanjem akademski slikar, kipar, grafičar,  osobe sa zvanjem profesora /doktora likovne kulture i likovne umjetnosti kao i osobe drugih profesija koje se aktivno bave stvaranjem umjetničkih djela i prihvaćaju statut HULU-a.
Redovnim članom kustoskog tima mogu postati osobe sa zvanjem povjesničara umjetnosti, likovni kritičari, teoretičari i ostali likovni stručnjaci koji aktivno pišu stručne i znanstvene radove te prihvaćaju statut HULU-a.
Počasnim članom mogu postati osobe svih zvanja koje svojom aktivnošću doprinose radu i razvoju Udruge u cijelosti.

UVJETI:

član 4.
Za podnošenje zahtjeva za prijem u redovno članstvo osobe iz članka 3. Pravilnika obvezne
su dostaviti osnovne podatke, te dokumentaciju o udovoljavanju posebnih uvjeta.


član 5.

Osnovni podaci:

- molba
- radna biografija
- preslika diplome odnosno nostrifikacije o stručnoj naobrazbi
- iscrpna  dokumentacija vlastitih radova ili umjetničkih projekata

član 6.
Posebni uvjeti:
Osobe sa  zvanjem akademskog slikara, kipara, grafičara i druge osobe  sa diplomom (hrvatskom ili nostrificiranom) jednog od priznatih studija likovnih (ili vizualnih) umjetničkih visokoškolskih ustanova:
- dokumentaciju /kataloge, fotografije/ o sudjelovanju na najmanje jednoj žiriranoj izložbi

Osobe sa zvanjem profesora likovne kulture i likovnog odgoja:
- dokumentaciju /kataloge, fotografije/ o sudjelovanju na najmanje dvije žirirane izložbe

Osobe drugih profesija:
- dokumentaciju / kataloge, fotografije/ o sudjelovanju na najmanje tri žirirane izložbe

Osobe sa zvanjem povjesničara umjetnosti, kustosa, likovnog kritičara i teoretičara umjetnosti, te ostali likovni stručnjaci sa diplomom (hrvatskom ili nostrificiranom) jednog od priznatih studija visokoškolskih ustanova:                                                                                                                                        - što opširniju dokumentaciju o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima

RAZMATRANJE UVJETA:

član 7.
Uvjete iz članka 5. i 6. Pravilnika razmatra Komisija za prijem sastavljena od pet članova koje imenuje
Skupština ili Upravni odbor na četiri godine.

član 8.
Na osnovu uvida u dokumentaciju prijavljenih kandidata Komisija donosi odluku o primanju u članstvo.
Komisija također može zahtijevati od kandidata da dostave na uvid i vlastite radove - pet slika ili
grafičkih listova, dvije skulpture ili dva video projekta.

član 9.
Komisija jednoglasno donosi odluku o prijemu kandidata u članstvo HULU-Split, a odluku potvrđuje
Upravni odbor Udruge.

OSTALE ODREDBE:

član 10.
Osoba koja nije primljena za redovnog člana ima pravo žalbe Upravnom odboru Udruge u roku od
osam dana od objavljivanja primljenih kandidata u članstvo.
Odluka Upravnog odbora je konačna i na nju kandidat nema pravo žalbe.

član 11.
Molbe za prijem dostavljaju se Stručnoj službi HULU - Split. Stručna služba priprema materijale, vodi
zapisnik i organizira cjelokupnu proceduru rada oko prijema kandidata za članstvo u Udruzi, a u skladu sa člancima ovog Pravilnika.

član 12.
Danom usvajanja Pravilnika prestaju vrijediti sve dosadašnje odluke, zaključci i pravilnici o prijemu u članstvo.

 

Predsjednik HULU-Split
Vice Tomasović