HRVOJE COKARIĆ

Mogu li oblikovati sebe kao objekt, iznutra? Lažem li se prečesto? Može li moj um
pobijediti moju taštinu? Vjerujem li u ljubav? Dovodi li me ovaj udisaj bliže kraju?
Zamjenjujem li osjećaje jebanjem? Mogu li odsvirati savršeni jazz? Dovodi li me
ovaj udisaj bliže kraju? Da li modeliranjem sebe mogu uistinu mijenjati svijet? Hoće
li sve izblijedjeti? Dovodi li me ovaj udisaj bliže kraju?
Šanse da iz ovoga sranja izađem čitav su: “1 : ∞”… Barem ću pokušati…, a tijelo kao
tijelo ionako je podložno nesreći…

 

 

 

 

 

 

 

 


1 : ∞
čelik, drvo, kamen, ritualni budistički mirisni štapići, projekcija
230 x 100 cm