LUKA BARBIĆ

Odrastao sam među gomilom ploča koje je moj stariji brat sakupljao, tako da me
vinil oduvijek oduševljava. Jukebox je zanimljiva varijanta konzumiranja vinila u
današnje vrijeme, kada je gotovo izbačen iz upotrebe. Ujedno je, na neki način,
dio memorije. Čuva toplinu na specifičan način, vraća sjećanje. Srce aplicirano na
jukeboxu ima veliki broj konotacija, pa ga ne bih opterećivao svojom osobnom
zbog kojeg je tu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jukebox
ready made, digitalni print na foliji