TANJA RAVLIĆ ČELIĆ

Ono za što sam se odlučila razmišljajući iz pozicije slikarstva o skulpturi, jest
Rubikova kocka, trodimenzionalna forma kojom se igramo sve dok ne posložimo
iste boje na svakoj strani kocke. Budući da Rubikova kocka nudi bezbrojne
kombinacije, kao takva privukla me je ideji realizacije razmišljanja o skulpturi,
razmišljanja koja nude bezbroj kombinacija i samo jedno rješenje…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kocka
akril na platnu
120 x 120 cm x 6